Pharem Biotech: Winner of Venture Cup East competition in the category “Environment & Energy”

We are excited to announce that Pharem have won the regional competition, Venture Cup East, and qualified for the national final within the category Environment & Energy. Out of the 32 regional finalists, Pharem in additon to 11 other companies qualified for the final round to competefor the first place award of 125 000 SEK.

Pharem Biotech

Martin Ryen, Christian Ryen & Sven-Erik Sköld, Uppsala universitet
Läkemedel är en viktig del i dagens samhälle och medför ett bättre liv för många människor. Tyvärr orsakar flera av dessa ämnen stora skador på miljön. Stor del av dessa miljögifter kommer ut via reningsverken där den teknik som används idag inte är tillräcklig. Pharem Biotech AB har tagit fram en ny bioteknisk filtreringsteknik som är kostnadseffektiv och säker i jämförelse med andra alternativ.

For more information about Venture Cup please visti their homepage

Related news articles:

By | 2018-01-16T11:31:47+00:00 June 2nd, 2014|Company news, PFS, Uncategorized|