Pharem is awarded Innovation of the Year by Södertälje Science Park

We can proudly announce that Pharem has been awarded the Innovation of the Year by Södertälje Science Park for the development of the cost effective filtration system (PFS) that can break down pharmaceutical residues and organic pollutants in effluents from wastewater treatment facilities. Pharem’s technology and the PFS system are applicable to both municipal treatment plants, and industrial process water from the private sector and is expected to have major commercial potential.

The jury was comprised of representatives from the Södertälje Science Park Board, KTH, Scania, Astra Zeneca and Södertälje Municipality.

The jury’s motivation was (Swe);
“Årets Innovation adresserar ett globalt och angeläget problem och deras produkt har ett tydligt användningsområde. Företaget har tagit fram ett nytt och kostnadseffektivt sätt att rena avloppsvatten från miljögifter och läkemedelsrester. Tekniken kan användas både i reningsverk och i enskilda hushåll vilket innebär att den har stor kommersiell potential och ger konkret nytta både för den enskilda individen samt för samhället”

Read more about the Södertäljegalan and its awards here

Related newsarticles

By | 2018-01-16T14:23:52+00:00 November 9th, 2015|Company news, pCure, PFS, PFS Industry, Product Development, Uncategorized|