Försäljningen av pCure planeras att återupptas under året

Pharem Biotech utvecklar nu informationen och kommunikationen kring pCure och planerar att återuppta försäljningen av produkten senare under året. Bland annat ska fokus ligga på att förtydliga produktdefinitionen där det till exempel blir en tydligare information kring vilka läkemedelsrester och hur mycket pCure bryter ned dessa.

– Det har varit ett otroligt stort intresse för produkten, vilket vi är glada för. Vi har samtidigt insett att vi behöver förtydliga informationen om pCure. Pharem har utvecklat en åtgärdsplan som bemöter de frågor och funderingar som uppstått från marknaden. Åtgärderna är redan påbörjade och vi ser nu över kommunikationen och informationen i sin helhet och lägger upp planen inför återupptagandet av försäljningen. Ett exakt datum för när försäljningen återupptas har vi inte fastställt ännu, men vi jobbar för att det ska ske så snart som möjligt, säger Martin Ryen, VD på Pharem Biotech.

pCure är ett så kallat toalettblock, en dosa som hängs på plats i toalettstolen. Vid spolning avger toalettblocket en blandning av olika enzymer som på naturlig väg bidrar till att bryta ner läkemedelsrester i urinen. Produkten bygger på Pharem Biotechs mångåriga erfarenhet inom enzymatiska reningsmetoder och vattenreningsteknik.

– Vår enzymteknik har väckt ett stort intresse och enzymerna som vi utvecklar används till någon grad i alla våra produkter. Vi säljer flera applikationer till kunder idag baserat på vår filterteknik. Det pågår också ett stort EU-projekt där Pharems filterteknik demonstreras för kommunala reningsverk. Utsläpp av läkemedelsrester via toaletten är däremot en av de viktigaste punktkällorna och det är här som pCure kan göra skillnad. Som hushållsprodukt kan pCure inte mäta sig med industriella applikationer, men produkten är ett enkelt och billigt sätt för människor och organisationer att bidra till miljön och vara del i att uppmärksamma en väldigt viktig fråga, säger Martin Ryen.

I samband med lanseringen har det kommit många frågor från allmänheten om vilka och hur mycket läkemedelsrester som pCure kan rena. Det har också efterfrågats ett tydligare underlag om dess effekt. Företaget har därför beslutat att förtydliga produktdefinitionen och göra testresultaten kring produkten mer lättillgängliga.

– Vi har fått mycket värdefull feedback under den första lanseringsperioden. Vi har insett att vi behöver presentera våra testresultat tydligare och mer lättillgängligt, utan att för den skull göra avkall på våra affärshemligheter. Vi ser fram emot att göra det i samband med att vi återupptar försäljningen. Samtidigt tar vi tillfället att förbättra produktionsprocessen i sin helhet och se över pCure´s andra funktioner så som doft och färg. Vi förbereder samtidigt för en expansion till andra marknader, säger Martin Ryen.

Sedan den 25 januari är försäljningen av pCure Home pausad.

Arbetet med att återuppta försäljningen pågår för närvarande och beräknas ske under 2018.

För frågor kontakta Martin Ryen, vd Pharem Biotech: martin@pharem.se, 070-915 22 90

Här kan du läsa frågor och svar om pCure.

By | 2018-02-27T18:39:18+00:00 February 27th, 2018|Company news, pCure, Product Development|