CirInk – Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Vi är glada över att meddela att Pharem kommer att delta i projektet CirInk tillsammans med RISE , Swerea and VCC Tarkett AB.

Cirkulär ekonomi (CE) kan minska negativa miljöpåverkan av ökad ekonomisk tillväxt genom effektivare användning av material efter initialt användande.

Många gånger är risken att CE initiativ blir underminerade av bristande implementering. Ett sätt att minska risken är att skapa klarhet och mätbarhet i ett företags olika processer. Mätning är en viktig del av varje organisation av alla storlekar och branscher, eftersom det maximera chanserna att lyckas och samtidigt prestera i linje med den övergripande affärsstrategin.

Tillsammans med Projektledare, Emanuela Vanacore på RISE Viktoria, kommer Pharem och övriga deltagare i projektet medverka i att utveckla och utvärdera implementeringen av verktyg för kvantitativ bedömning av resursproduktivitet för produkter.

För mer information, läs mer om projektet på Vinnova

By | 2018-12-06T02:38:03+00:00 November 6th, 2018|Company news, Product Development|